Cập nhật thông tin thành viên K07405B

Thêm cái Công ty đang làm nữa đi Tùng. Địa điểm đang cư trú chỗ nào luôn.

Đọc thêm

Chứng khoán; Bất động sản; Lãi suất; Vàng; Ngoại tệ

Lương, Luật lao động, BHXH, ...

Lưu ý cho bạn nào sắp nghỉ việc

Góc trái bên dưới mỗi bài viết, comment đều có 2 dấu mũi tên chỉ lên chỉ xuống thay cho like và dislike.

Đọc thêm

Các vấn đề khác.